Kugyjev razred se predstavlja _ Die Kugy-Klasse stellt sich vor

Podcast
Šolska soba
  • Ssolska soba_Kugyjev razred 3 c ZG in ZRG za Slovence
    34:22
audio
28:44 Min.
Na obisku GOZDNE ŠOLE
audio
25:29 Min.
Klangreisen der 3CHH
audio
49:50 Min.
HAKBallers
audio
33:23 Min.
Bombenalarm in der Schule
audio
41:21 Min.
Bombenstark in den Tag
audio
39:51 Min.
Kick it like Hinti!
audio
48:49 Min.
Alkohol macht die Birne hohl
audio
31:45 Min.
Theater ohne Wände
audio
41:46 Min.
A in SLO šolarji v Stübingu
audio
45:03 Min.
Das ist Gurk!

Kugyjev razred je šolski model na ZG in ZRG za Slovence, začel se je leta 1999. Učenke in učence, ki prihajajo iz sosednjih pokrajin Koroške, Furlanije in Slovenije oz. spoznavajo sosedstvo teh regij, poučujemo v vsebinah gimnazijskih učnih programov; te dopolnjuje temeljita jezikovna izobrazba (v slovenščini, nemščini, italijanščini in angleščini).

 

Delavnica radia AGORA 105,5 – spoznavanje dela na radiu in produkcija lastne oddaje

 

Od 29. 9.  do 1. 10. 2015 so se dijaki in dijakinje 3. c-razreda udeležili delavnice radia AGORA 105,5. Prvi dan so preživeli v studiu, kjer jim je tim radia predstavil, kako deluje radio, kaj so posebnosti radia … Nato so v dveh skupinah zbrali informacije na temo Kugyjevi razredi na ZG/ZRG v Celovcu in na temo večjezičnega učenja. Snemali so prispevke na omenjene teme, sestavljali vprašanja za intervjuje in pripravili moderacije. Naslednji dan so se podali na ulice Celovca, kjer so ljudi povprašali, kaj menijo o večjezičnosti.

 

Die Kugyklasse ist ein Schulmodell des BG/BRG für Slowenen und begann im Jahre 1999. Schülerinnen und Schüler, die aus den Nachbarländern Kärntens, Friaul und Slowenien kommen bzw. diese kennenlernen, werden in Inhalten der Lehrpläne für Gymnasien unterrichtet. Diese werden mit einer gründlichen Sprachausbildung (Slowenisch, Deutsch, Italienisch und Englisch) abgerundet.

 

Workshop mit radio AGORA 105,5 – Radiomachen kennenlernen und eine eigene Sendung produzieren

 

Vom 29.09. bis zum 01.10.2015 nahmen die Schülerinnen und Schüler der 3.c Klasse an einem Workshop bei radio AGORA 105,5 teil. Den ersten Tag verbrachten sie im Studio, wo ihnen das Team von radio AGORA 105,5 näher zeigte, wie Radiomachen überhaupt geht, was man dazu braucht, was die Besonderheiten sind… Danach sammelten sie Informationen über die Kugyklasse am BG/BRG für Slowenen in Klagenfurt und über mehrsprachiges Lernen. Sie nahmen Beträge und Interviews auf und bereiteten ihre eigene Moderation vor. Am nächsten Tag begaben sie sich auf die Straßen von Klagenfurt und fragten Passant_innen, was sie über Mehrsprachigkeit meinen.

Schreibe einen Kommentar