Andrej Šurla I Andrej Šurla

Podcast
AGORA Divan
  • Andrej Surla
    34:06
audio
31:12 Min.
Leto Rudolfa Maistra I Jahr Rudolf Maisters
audio
23:20 Min.
Most prijateljstva. Most, ki povezuje.
audio
21:04 Min.
Turmbauerkogel bei Eibiswald I Ivnik
audio
14:56 Min.
Sommertraumhafen 2024
audio
26:12 Min.
Tom Veber po rezidenci v Gradcu
audio
24:34 Min.
Urška Klakočar Zupančič - Intervju I Interview
audio
32:57 Min.
Razstava “Kaj pa ti veš?” I Ausstellung “Was weißt du schon?”
audio
15:16 Min.
Doživite pokrajino reke Mure I Die Flusslandschaften der Mur erleben
audio
15:07 Min.
Gorenjski slavček na odru graške opere
audio
15:41 Min.
Retzhof vabi I lädt ein

Lektor slovenščine Andrej Šurla je spregovoril o svojih izkušnjah poučevanja na Poljskem in Češkem. Slabo leto dni je kot lektor poučeval v Italiji, zadnji dve leti pa je zaposlen na avstrijski Fakulteti Karl-Franc v Gradcu.

Lektor der slowenische Sprache Andrej Šurla hat über Arbeit Erfahrung in Polen und Tschechien gesprochen. Er hat ein Jahr in Italien gearbeitet, die letzten 2 Jahre ist er an der Österreichischen Fakultät Karl-Franz in Graz beschäftigt.

Schreibe einen Kommentar