20.maj svetovni dan čebel I Weltbienentag

Podcast
AGORA Divan
  • Svetovni dan cebel za BOJANO
    27:42
audio
20:21 Min.
Das weite Suchen
audio
14:23 Min.
Maturantski ples Slovenske gimnazije 2023
audio
28:34 Min.
Kongres za filozofijo z otroki I Kongress für Kinderphilosophie
audio
36:18 Min.
Napad sedanjosti na preostali čas I Der Angriff der Gegenwart auf die übrige Zeit
audio
18:24 Min.
Tomaž Ogris prejel nagrado CREOS
audio
30:56 Min.
Radgončan na Caminu 2. del I Oberradkersburger auf dem Camino drugi del 2. Teil
audio
29:33 Min.
Kristijan Schellander in Jani Oswald o radiu AGORA
audio
30:39 Min.
Radgončan na Caminu I Oberradkersburger auf dem Camino
audio
23:52 Min.
Predstavitev podkasta I Einführung in den Podcast Mejašinji I Grenzgängerinnen
audio
09:22 Min.
Cikl Cakl festival 2023

Na pobudo Čebelarske zveze Slovenije je leta 2017 Generalna skupščina Združenih narodov 20. maj razglasila za svetovni dan čebel. Današnji dan je namenjen ozaveščanju o pomenu čebel in čebelarstva, obveščanju javnosti o pomembnih čebelarskih dogodkih po vsem svetu in praznovanju svetovnega dneva čebel. Naša novinarka Bojana Šrajner Hrženjak je obiskala slovenskega čebelarja Ahmeta Begiča, ki nadaljuje očetovo čebelarsko tradicijo. Danes čebelarji na treh lokacijah, ena na Remšniku, tik ob slovensko-avstrijski meji. Izkušeni čebelar ji je zaupal čar čebelarstva, opozoril na napake številnih čebelarjev, poudaril pomen čebel in sodelovanja čebelarjev čez mejo.

Auf Initiative des slowenischen Imkerverbandes erklärte die Generalversammlung der Vereinten Nationen 2017 den 20. Mai zum Weltbienentag. Heute geht es darum, das Bewusstsein für die Bedeutung von Bienen und Imkerei zu schärfen, die Öffentlichkeit über wichtige Imkereiveranstaltungen auf der ganzen Welt zu informieren und den Weltbienentag zu feiern. Unsere Journalistin Bojana Šrajner Hrženjak besuchte den slowenischen Imker Ahmet Begič, der die Imkertradition seines Vaters fortsetzt. Heute ist er Imker an drei Standorten, einer davon ist Remšnik, direkt an der slowenisch-österreichischen Grenze. Der erfahrene Imker machte sie mit dem Charme der Imkerei vertraut, wies auf Fehler vieler Imker hin, betonte die Bedeutung der Bienen und der Zusammenarbeit von Imkern über die Grenze hinweg.

Schreibe einen Kommentar