Begunci v Travniku I Flüchtlinge in Wies

Podcast
AGORA Divan
  • za bojano vezounig begunci
    27:21
audio
35:47 Min.
Štajerski šolarji v Bruslju
audio
16:30 Min.
Skupno doživljanje Bruslja #2
audio
16:23 Min.
Skupno doživljanje Bruslja #1
audio
28:25 Min.
Svetovni dan biotske pestrosti I Welttag der biologischen Vielfalt
audio
26:43 Min.
Dan Rudolfa Maistra I Rudolf-Maister-Tag
audio
31:12 Min.
Leto Rudolfa Maistra I Jahr Rudolf Maisters
audio
23:20 Min.
Most prijateljstva. Most, ki povezuje.
audio
21:04 Min.
Turmbauerkogel bei Eibiswald I Ivnik
audio
14:56 Min.
Sommertraumhafen 2024
audio
26:12 Min.
Tom Veber po rezidenci v Gradcu

Od leta 2015, ko beležimo prvi begunski val, Ewald Vezonik skupaj s hčerko oddaja stanovanja in bivalne prostore beguncem v Travniku I Wies. Ta čas jih šteje okoli 30, od tega jih največ prihaja iz Sirije, ostali pa so iz Afganistana in Somalije. Pot do novega, samostojnega življenja pa je dolga. Po tem ko opravijo pogoje, ki jih za bivanje pri nas postavlja zakonodaja, je čakalna doba na razrešitev primerov dolga. Če Sirijci na pogovor za ustrezna dovoljenja za bivanje in opravljanje zaposlitve v Avstriji čaka do 6 mesecev, Afganistanec čaka tudi do pet let. Na srečo kljub različnosti prebivalci v skupnosti v Travniku I Wies zelo dobro funkcionirajo. Je iz svoje pozitivne izkušnje sodelovanja z begunci Bojani Šrajner Hrženjak povedal Ewald Vezonik.

Seit 2015 stellen Ewald Vezonik und seine Tochter in Travnik I Wies Wohnraum für Flüchtlinge zur Verfügung. Diesmal sind es rund 30, die meisten aus Syrien, einige aus Afghanistan und Somalia. Der Weg in ein neues, unabhängiges Leben ist lang: Syrer_innen warten bis zu 6 Monate auf ein Gespräch für eine entsprechende Aufenthalts- und Arbeitserlaubnis in Österreich, Afghanen hingegen bis zu fünf Jahre. Glücklicherweise funktioniert das Zusammenleben in Vielfalt in der Gemeinde in Travnik I Wies sehr gut. Ewald Vezonik erzählte Bojana Šrajner Hrženjak von seinen positiven Erfahrungen in der Arbeit mit Flüchtlingen.

Schreibe einen Kommentar