Preden zares poči I Bevor es wirklich kracht

Podcast
AGORA Divan
  • Bevor es wirklich kracht
    27:14
audio
16:30 Min.
Skupno doživljanje Bruslja #2
audio
16:23 Min.
Skupno doživljanje Bruslja #1
audio
28:25 Min.
Svetovni dan biotske pestrosti I Welttag der biologischen Vielfalt
audio
26:43 Min.
Dan Rudolfa Maistra I Rudolf-Maister-Tag
audio
31:12 Min.
Leto Rudolfa Maistra I Jahr Rudolf Maisters
audio
23:20 Min.
Most prijateljstva. Most, ki povezuje.
audio
21:04 Min.
Turmbauerkogel bei Eibiswald I Ivnik
audio
14:56 Min.
Sommertraumhafen 2024
audio
26:12 Min.
Tom Veber po rezidenci v Gradcu
audio
24:34 Min.
Urška Klakočar Zupančič - Intervju I Interview
Reševanje konfliktov I Konfliktmanagement

Učenje je vseživljenjski proces. Vsak dan se lahko naučimo česa novega. Včasih gre za zanimive informacije kot recimo to, da je Venera edini planet v našem osončju, ki se vrti v smeri urinega kazalca. Včasih gre za veščine, ki nam lahko pomagajo v življenju. Tudi razreševanja konfliktov se moramo naučiti. Prva stvar pri razreševanju sporov je, kako jih razumemo – ali kot nekaj slabega, čemur se želimo izogniti, ali kot priložnost, iz katere se lahko kaj naučimo in z drugim najdemo skupno rešitev. V spravi je nekaj lepega, pravi današnji sogovornik Nike Škof, mediator Erich Sammer. To pa pomeni, da je tudi spor nekaj, na kar gledamo pozitivno. Kako torej razumeti konflikte, da bomo lahko uporabili njihov potencial in kako ravnati v konfliktni situaciji, da bomo lahko s sogovornikom našli skupen jezik, sta samo dva izmed uporabnih nasvetov, ki jih boste lahko slišali v prispevku.

Lernen ist ein lebenslanger Prozess. Jeden Tag können wir etwas Neues lernen. Manchmal sind es interessante Informationen wie zum Beispiel, dass die Venus der einzige Planet in unserem Sonnensystem ist, der sich im Uhrzeigersinn dreht. Manchmal geht es um Fähigkeiten, die uns im Leben helfen können. Wir müssen auch lernen, Konflikte zu lösen. Bei der Konfliktlösung kommt es zunächst darauf an, wie wir Konflikte an sich verstehen – entweder als etwas Schlechtes, das wir vermeiden wollen, oder als Chance, aus der wir etwas lernen und gemeinsam mit dem Gegenüber eine Lösung finden können. Versöhnung hat etwas Schönes, verrät  Mediator Erich Sammer, der heutige Gesprächspartner von Nika Škof. Es bedeutet nämlich, dass wir Konflikte auch positiv sehen können. Wenn man diese richtig versteh und lernt, ihr Potenzial zu nutzen, und wie man sich in einer Konfliktsituation verhält, kann mit dem Gesprächspartner eine gemeinsame Sprache gefunden werden. Dies sind nur zwei der nützlichen Tipps, die Sie im Beitrag hören werden.

Schreibe einen Kommentar