V zeleno prihodnost I In eine grüne Zukunft

Podcast
AGORA Divan
  • Radgoske Gorice v zeleno prihodnost
    26:03
audio
27:09 Min.
Zbirka ampelografskih upodobitev Vinzenza in Conrada Kreuzerja
audio
32:52 Min.
Pogovor s Klaudio Kolarič I Klaudia Kolarič im Gespräch
audio
34:07 Min.
Evropsko združenje za teritorialno sodelovanje
audio
34:37 Min.
Pranje perila nekoč I Wäsche waschen in alten Zeiten
audio
28:25 Min.
Festival CestArt
audio
21:51 Min.
Branko Šturbej prejemnik Borštnikovega prstana 2024
audio
35:47 Min.
Štajerski šolarji v Bruslju
audio
16:30 Min.
Skupno doživljanje Bruslja #2
audio
16:23 Min.
Skupno doživljanje Bruslja #1
audio
28:25 Min.
Svetovni dan biotske pestrosti I Welttag der biologischen Vielfalt

Posledice podnebnih sprememb lahko opazujemo na svojem pragu. Vroča poletja, suše, posledični požari in druge vremenske ujme, spremembe v pestrosti živalskih in rastlinskih vrst. Ali ste vedeli, da so leta 1984 na vinogradih v Gornji Radgoni grozdje brali 3. oktobra, lani pa 17. avgusta? Tako velike spremembe so vzpodbudile tudi eno večjih lokalnih podjetij, da si vse bolj prizadevajo delovati trajnostno in odgovorno. V prispevku Nike Škof izveste, kako največji lokalni peničar skrbi za ohranjanje okolja.

Die Folgen des Klimawandels können wir vor unserer Haustür beobachten: Heiße Sommer, Dürren, daraus resultierende Brände und andere Wettergefahren, Veränderungen der Artenvielfalt in der  Tier- und Pflanzenwelt. Wussten Sie, dass etwa in den Weinbergen Gornja Radgonas die Traubenernte Mitte der Achtzigerjahre noch am 3. Oktober und letztes Jahr bereits am 17. August stattfand? Diese großen Veränderungen motivieren auch ein regionales Unternehmen, sich zunehmend für eine Wirtschaft im Sinne von Nachhaltigkeit und Verantwortungsbewusstsein einzusetzen. Im Beitrag von Nika Škof erfahren Sie, wie sich der größte lokale Winzer um den Umweltschutz kümmert.

Schreibe einen Kommentar