KiKK OFF – za kulturo #17: Fair Pay in Kärnten/Koroška der Bericht | Fair Pay na Koroškem poročilo

Podcast
KiKK OFF – za kulturo (radioedit)
  • Fair Pay in Kärnten/Koroška - der Bericht/ Fair Pay na Koroškem - poročilo
    31:36
audio
25:52 Min.
KiKK OFF za kulturo #30 - Mach-Mit-Kulturstrategie! / Sooblikuj kulturno strategijo!
audio
26:36 Min.
KiKK OFF za kulturo #29: Steine des Anstoßes | Kamni spotike
audio
25:59 Min.
KIKK OFF za kulturo #28: Das Land lebt/Podeželje živi!
audio
26:27 Min.
KIKK OFF za kulturo #27: Eine weite Volkskultur/Širok pojem ljudske kulture
audio
26:58 Min.
KiKK OFF za kulturo #26: 8. März ist jeden Tag | Vsak dan je 8. marec
audio
30:23 Min.
KIKK OFF za kulturo #25: Pay the artist now! - FairPay in der bildenden Kunst | FairPay v likovni umetnosti
audio
30:28 Min.
KiKK off za kulturo #24: Jahresrückblick 2023/Letni pregled 2023
audio
29:32 Min.
KIKK OFF za kulturo #23: Gib mir Raum! Daj mi prostor!
audio
30:19 Min.
KIKK OFF za kulturo #22: Lutke gor, lutke dol | Seid ihr alle da?
audio
30:12 Min.
KIKK OFF za kulturo #21: Belastetes Kulturgut | Zgodovinsko obremenjene kulturne dobrine

In Kärnten/Koroška werden die Weichen für Fair Pay gestellt – im neuen Regierungsprogramm bekennt sich das Land zu Fairness in Kunst und Kultur. Die IGKiKK hat nun den Bericht „Fair Pay Kärnten/Koroška“ vorgelegt, welcher als Ausgangslage für einen Aktionsplan auf Landesebene dienen kann. Für den Bericht hat sich die IGKIKK die Abläufe der Fairness Prozesse des Bundes angesehen sowie die Situation in den anderen Bundesländern. So verschafft die IGKiKK einen Überblick zu den österreichischen Entwicklungen der fairen Bezahlung im Bereich Kunst und Kultur und formuliert zukunftsweisend Empfehlungen für Kärnten/Koroška.

Na Koroškem se postavljajo smernice za prihodnost pravičnega plačila. V novem vladnem programu se dežela zavzema za pravičnost v umetnosti in kulturi. IGKiKK je zdaj predstavil poročilo „Fair Pay Kärnten/Koroška“, ki lahko služi kot izhodišče za akcijski načrt na deželni ravni. Za poročilo je IGKIKK analizirala potek procesov pravičnosti zvezne vlade in stanje glede na Fair Pay v drugih zveznih deželah. Na ta način IGKiKK ponuja pregled avstrijskega razvoja pravičnega plačila na področju umetnosti in kulture ter daje deželi Koroški priporočila za pravično plačo dela v umetnosti in kulturi.

Schreibe einen Kommentar