Okrogla miza – Izginjanje koroških Slovencev

Podcast
AGORA Divan
  • KUD140523X - DK - Okrogla miza - Izginjanje koroških Slovencev
    23:52
audio
27:09 Min.
Zbirka ampelografskih upodobitev Vinzenza in Conrada Kreuzerja
audio
32:52 Min.
Pogovor s Klaudio Kolarič I Klaudia Kolarič im Gespräch
audio
34:07 Min.
Evropsko združenje za teritorialno sodelovanje
audio
34:37 Min.
Pranje perila nekoč I Wäsche waschen in alten Zeiten
audio
28:25 Min.
Festival CestArt
audio
21:51 Min.
Branko Šturbej prejemnik Borštnikovega prstana 2024
audio
35:47 Min.
Štajerski šolarji v Bruslju
audio
16:30 Min.
Skupno doživljanje Bruslja #2
audio
16:23 Min.
Skupno doživljanje Bruslja #1
audio
28:25 Min.
Svetovni dan biotske pestrosti I Welttag der biologischen Vielfalt

V prispevku se o osebnih izkušnjah in pogledih na problematiko koroške manjšine pogovarjajo filmska ustvarjalka Andrina Mračnikar, slavistka, etnologinja in dolgoletna raziskovalka življenja koroških Slovencev mag. Martina Piko-Rustia, predsednik Kluba koroških Slovencev v Ljubljani Janez Stergar in Dorian Krištof, novinar na radiu AGORA 105.5. ter aktivist za pravice koroških Slovencev. Moderator okrogle mize je bil filozof, vsestranski ustvarjalec in opazovalec Boštjan Narat.

In diesem Beitrag sprechen die Filmemacherin Andrina Mračnikar, Slawistin, Ethnologin und langjährige Forscherin über das Leben der Kärntner Slowenen, Mag. Martina Piko-Rustia, der Präsident des Klubs der Kärntner Slowenen in Ljubljana Janez Stergar und Dorian Krištof, Journalist bei Radio AGORA 105.5. und Aktivist für die Rechte der Kärntner Slowenen. Moderiert wurde der Runde Tisch von dem Philosophen, kreativen Denker und Beobachter Boštjan Narat.

Oblikovanje I Gestaltung: Dorian Krištof

Schreibe einen Kommentar