رادیو تیام، هنر نقاشی با اکرم غفارنژاد

Podcast
Tiam Radio
  • ORANGE 94.0 Logging 2023-06-10 15:00
    58:26
audio
1 Std. 00 Sek.
رادیو تیام،با مهران امام بخش کارگردان و بازیگر تاتر و سینما
audio
1 Std. 00 Sek.
Radio Tiam 13.01.2024
audio
1 Std. 00 Sek.
Radio Tiam 23.12.2023
audio
58:37 Min.
Radio Tiam 09.12.2023
audio
58:59 Min.
رادیو تیام ،یادی از دکتر زهرا کیا ( خانلری)
audio
58:48 Min.
رادیو تیام، با دکتر جواد نمکی
audio
59:10 Min.
Radio Tiam 08.07.23
audio
59:38 Min.
رادیو تیام نگاهی کوتاه به زندگی و آثار هوشنگ گلشیری Radio Tiam
audio
59:10 Min.
رادیو تیام❤️ شنبه ۲۲ آپریل ۲۰۲۳

رادیو تیام ❤️

شنبه ۱۰ ژوئن ۲۰۲۳ ساعت  ۱۵-۱۶

فرکانس 94.0

دومین و چهارمین شنبه ی هر ماه

موضوع این برنامه: هر نقاشی

همراه با مهمان گرامی برنامه سرکار خانم اکرم غفار نژاد مدیریت محترم تیام، استاد وطن

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

اگر باران باشد، وقتی

هر غروب

پرده اتاقم را به سویی می کشم… شاید

ردیف چراغ های روبه رویم

تاریک شوند… اما تو

در آن سوی روشنایی های نامفهوم و همهمه های بیصدا

در حرکتی

هر غروب در جستجوی مفهومی، دلیلی برای

بودن با توام

آه! اگر باران باشد

همین دلخوشی ی غروب های سرد و غمگین زمستانی هم؛

بی تو …

کدر می شود

امان از صبر پس از باران

امان از عکس مهتاب در رخ آب

چشم به بیرون، خیره می مانم

روبه رویم

ردیفی از چراغ ها روشنند

حرکت های نامفهوم

در پس پرده ی باران

آه… اگر باران باشد

جنگل تنک پشت پرده

جستن هر مفهومی از تو را

در ذهن من می دزدد.

سحر _ ژانویه ۲۰۲۳

Schreibe einen Kommentar