Dr. Iztok Simoniti: Vode svobode

Podcast
Generatorji zgodb
  • Generatorji zgodb 25 Iztok Simoniti
    59:45
audio
59:37 Min.
Maja Drolec: Jeben laif
audio
59:37 Min.
Tonja Jelen: Od točke nič
audio
59:37 Min.
Klemen Pisk: Mamutova oporoka
audio
59:37 Min.
Gabriela Babnik Ouattara: Za angele, da jim ne bo dolgčas
audio
59:37 Min.
Adriana Kuči: Noč, ko je preplavala reko
audio
59:37 Min.
Miljana Cunta: Nekajkrat smo zašli, zdaj se vračamo
audio
59:37 Min.
Mimi Podkrižnik: Čisti kliše ali ura je trideset
audio
59:37 Min.
Polona Wallas: Zapisano v telesu
audio
59:37 Min.
Irena Svetek: Črni princ

Vode svobode (Cankarjeva založba 2019) so zbirka esejev, v katerih avtor obravnava teme, kot so demokracija, pravna država, odnos med državo in cerkvijo, sprava, svoboda, temelji svetovne etike … Pri tem dr. Iztok Simoniti Slovenijo umešča v evropski in svetovni kontekst. Izstopajoča je njegova misel, da moderna evropska misel izhaja iz grško-rimske tradicije, ki je po njegovih besedah „temelj demokratične etike odgovornosti, saj človek ravna moralno iz sebe, ne glede na obstoj bogov“. V eseju Krst pri Savici se posebej posveča Prešernu in premišljuje, kako je Prešeren razumel svobodo.

Dr. Iztok Simoniti je doktoriral iz mednarodnih odnosov. Kot diplomat je služboval v Kairu, Rimu, Stockholmu, Beogradu … Vodil je meddržavno komisijo za meje med Slovenijo in Hrvaško, bil je pogajalec z Vatikanom in sodnik Mednarodnega sodišča za konciliacijo in arbitražo SCCE, državni sekretar na Ministrstvu za zunanje zadeve, direktor Urada za Slovence v tujini, diplomatski svetovalec Predsednika Republike Slovenije itd.

 

 

Die „Vode svobode (Arbeitsübersetzung: Wasser der Freiheit)“ (Cankarjeva založba 2019) sind eine Sammlung von Essays, in denen der Autor Themen wie Demokratie, Rechtsstaatlichkeit, das Verhältnis zwischen Staat und Kirche, Versöhnung, Freiheit und die Grundlagen der Weltethik behandelt. Dabei ordnet Dr. Iztok Simoniti Slowenien in einen europäischen und weltweiten Kontext ein. Besonders herausragend ist sein Gedanke, dass die moderne europäische Denkweise aus der griechisch-römischen Tradition stammt, die seiner Meinung nach „die Grundlage einer demokratischen Ethik der Verantwortung bildet, da der Mensch moralisch aus sich selbst heraus handelt, unabhängig von der Existenz der Götter“. Im Essay „Krst pri Savici“ widmet er sich besonders France Prešeren und reflektiert darüber, wie Prešeren die Freiheit verstand.

Dr. Iztok Simoniti hat in internationalen Beziehungen promoviert. Als Diplomat diente er in Kairo, Rom, Stockholm, Belgrad und anderen Orten. Er leitete die zwischenstaatliche Grenzkommission zwischen Slowenien und Kroatien, war Verhandlungspartner mit dem Vatikan und Richter am Internationalen Schieds- und Schlichtungsgericht SCCE. Zudem war er Staatssekretär im Außenministerium, Direktor des Amtes für Slowenen im Ausland, diplomatischer Berater des Präsidenten der Republik Slowenien usw.

 

 

Gefördert I podprto: URAD VLADE RS ZA SLOVENCE V ZAMEJSTVU IN PO SVETU

Schreibe einen Kommentar