AGORA Akzente_Integrationswochen I od migracije do integracije_Gostoljubni Cmurek I Gastfreundliches Mureck

Podcast
AGORA Akzente
  • AGORA Akzente_Integrationswochen I Gostoljubni Cmurek
    38:44
audio
39:53 Min.
AGORA Akzente: Total I no Digital I no _ Ekološki aspekt
audio
34:09 Min.
AGORA Akzente: Total I no Digital I no I Duševno zdravje v času pandemije I Psychisch gesund in der Pandemie
audio
38:23 Min.
AGORA Akzente: Total I no Digital I no_Izobraževanje I Ausbildung
image
AGORA Akzente: Total I no Digital I no _ Leto dni pandemije
audio
21:40 Min.
AGORA Akzente: Total I no Digital I no _ Pandemija in mladi
audio
40:37 Min.
AGORA Akzente: Total I no Digital I no _ Gostinstvo in turizem na podeželju v času epidemije
audio
24:18 Min.
AGORA Akzente: Total I no Digital I no _ Frieden in der Pandemie
audio
35:41 Min.
AGORA Akzente: Total I no Digital I no_ Kultur im Zeichen der Pandemie
audio
25:45 Min.
AGORA Akzente_ 100 let koroškega plebiscita_100 Jahre Kärntner Volksabstimmung I Dokumentarfilm über die Kärntner Volksabstimmung von Dr. Marjan Linasi I Dokumentarni film o koroškem plebiscitu - Dr. Marjan Linasi
audio
29:55 Min.
AGORA Akzente_ 100 let koroškega plebiscita_100 Jahre Kärntner Volksabstimmung I Korošci o Koroškem plebiscitu I Kärntner über Kärntner Volksabstimmung

V sklopu tematskega tedna smo obiskali tudi Cmurek I Mureck. Civilna iniciativa pod imenom Plattform Willkommenskultur je v tem majhnem obmejnem mestu vse od konca leta 2014 igrala pomembno vlogo na področju integracije migrantov v lokalno okolje. Govorili smo tako s predstavniki iniciative kot z migranti, ki so ali še prebivajo v Murecku I Cmureku.

Im Rahmen dieser Themenschwerpunktwoche haben wir Mureck I Cmurek besucht, wo die zivilgesellschaftliche Initiative „Plattform Willkommenskultur“ Migrant_innen und Flüchtlingen Hilfe und Unterstützung bietet und auch den Kontakt zu Einheimischen fördert. Sie hören sowohl ehrenamtliche Mitarbeiter_innen der Plattform, als auch Migrant_innen, die sich in Mureck ein neues Leben aufgebaut haben.

Schreibe einen Kommentar