Posebno leto za Libeliče I Ein besonderes Jahr für Leifling

Podcast
AGORA Obzorja
  • Libeliče za Bojano
    22:09
audio
29:31 Min.
Karin Prucha - Asche und Haut
audio
23:01 Min.
Energieversorgung demokratisieren
audio
19:51 Min.
V pisavi se skriva marsikaj
audio
21:42 Min.
Slikarka Maja Šubic z delom na vrhu Triglava
audio
23:46 Min.
Frank V. v Celovcu
audio
28:52 Min.
120 let društvenega kulturnega delovanja v Selah
audio
31:18 Min.
Prejemnica Rizzijeve nagrade je Lisa Rettl
audio
25:02 Min.
Einspielerjeva nagrada 2023
audio
22:25 Min.
Poklic je tisto, za kar si poklican ... in mene še vedno kličejo
audio
18:22 Min.
Ready to help

Ena najbolj znanih vasi na meji med Avstrijo in Slovenijo je vas Libeliče I Leifling. Tam prebivalci cenijo zgodovino svojih prednikov in pomembne vrednote, kot je složnost prenašajo na mlajše prebivalce. Kljub majhnosti pa vas, brez gostilne velja za živahno in turistom zanimivo lokacijo. Ob tradicionalnih prireditvah v katerih sodeluje vsa vas, letos pripravljajo posebno slavje. Dve leti po 100 letnici koroškega plebiscita bodo ponosno praznovali vrnitev Libelič I Leifling izpod Avstrije k matični domovini. Podrobneje o tamkajšnje kulturnem dogajanju v prispevku.

Eines der bekanntesten Dörfer an der Grenze zwischen Österreich und Slowenien ist das Dorf Libeliče I Leifling. Dort schätzen die Bewohner_innen mit Harmonie, Wohlwollen und Verbundenheit die Geschichte ihrer Vorfahren und wichtige Werte und geben sie an die jüngere Generation weiter. Trotz seiner geringen Größe und ganz ohne Gasthaus gilt das Dorf als lebendiger und interessanter Ort für Tourist_innen. Zusätzlich zu den traditionellen Veranstaltungen, an denen alle Dörfer teilnehmen, bereiten sie für dieses Jahr eine besondere Feier vor. Zwei Jahre nach dem 100. Jubiläum der Kärntner Volksabstimmung feiern sie stolz die Rückkehr von Libeliče I Leifling aus Österreich in seine Heimat. Mehr zu den kulturellen Veranstaltungen im Beitrag.

Schreibe einen Kommentar