رادیو تیام/تعطیلات و تابستان

Podcast
Tiam Radio
  • ORANGE 94.0 Logging 2022-08-27 15:00
    58:26
audio
59:10 Min.
رادیو تیام❤️ شنبه ۲۲ آپریل ۲۰۲۳
audio
59:59 Min.
رادیو تیام با محمدامین نعامی
audio
1 Std. 00 Sek.
2022-09-24 15:0 radio tiam
audio
59:32 Min.
رادیو تیام؛ دکتر شهریار فقه کریمی
audio
59:59 Min.
رادیو تیام؛ با حسین عباداللهی
audio
06:29 Min.
رادیو تیام، با دکتر حسین لشکری
audio
1 Std. 00 Sek.
رادیو تیام؛ با علیرضا باقری
audio
1 Std. 00 Sek.
رادیو تیام؛ با آرش صابری نیا
audio
59:58 Min.
رادیو تیام؛ با گیتا داوودی

رادیو تیام ❤️شنبه ۲۷ آگوست ۲۰۲۲ساعت ۱۵-۱۶

موضوع: تعطیلات و تابستان

همراه با استاد وطن و meine Wenigkeit 

خانه دلتنگ غروبی خفه بود 

مثل امروز که تنگ است دلم 

پدرم گفت چراغ 

و شب از شب پُر شد 

من به خود گفتم 

یک روز گذشت 

مادرم آه کشید 

زود برخواهد گشت

ابری آهسته به چشمم لغزید 

و سپس خوابم برد 

که گمان داشت که هست این همه درد 

در کمین دل آن کودک خرد؟ 

آری آن روز چو می رفت کسی 

داشتم آمدنش را باور 

من نمی دانستم معنی هرگز را 

تو چرا بازنگشتی دیگر؟

ه. ا. سایه 

#کاتبه_ی_دربار_همایونی_سحر 

#tvtiam

Schreibe einen Kommentar