Miriam Drev: Od dneva so in od noči & Zdravljenje prednikov

Podcast
Generatorji zgodb
  • Miriam Drev: Od dneva so in noci
    59:38
audio
59:37 Min.
Tonja Jelen: Od točke nič
audio
59:37 Min.
Klemen Pisk: Mamutova oporoka
audio
59:37 Min.
Gabriela Babnik Ouattara: Za angele, da jim ne bo dolgčas
audio
59:37 Min.
Adriana Kuči: Noč, ko je preplavala reko
audio
59:37 Min.
Miljana Cunta: Nekajkrat smo zašli, zdaj se vračamo
audio
59:37 Min.
Mimi Podkrižnik: Čisti kliše ali ura je trideset
audio
59:37 Min.
Polona Wallas: Zapisano v telesu
audio
59:37 Min.
Irena Svetek: Črni princ
audio
59:37 Min.
Lenart Zajc: Pošast
audio
59:37 Min.
Feri Lainšček: Petelinje jajce

Miriam Drev je zagotovo vsestranska ustvarjalka. Njen prevodni opus obsega več kot sto del klasičnih in sodobnih piscev tako za odrasle kot tudi za otroke. Romane. Nazadnje pisemski roman Od dneva so in od noči (2021, založba Pivec), ki je v slovenskem literarnem prostoru prava redkost. V njem pisateljica s pomočjo pisem opiše čustvena dojemanja mladih ljudi, torej štirih fantov in štirih deklet, ki so v vojnem času izkusili hudo pomanjkanje, v povojnem času pa so si skušali zasnovati življenja in se postaviti na lastne noge. Sedem let življenja na Dunaju. Temo tujstva. Pesniške zbirke. Nazadnje pesniško zbirko Zdravljenje prednikov (Književno društvo Hiša poezije, Zbirka Sončnica, 2022). Tematsko zbirka sledi romanu Od dneva so in od noči, le, da je zbirka bolj fokusirana, občutja pa neposrednejša. Zdravljenje prednikovki govori o prostoru prednikov, nahajajoč se v našem zasebnem in nič manj zgodovinskem spominu, ni pogovor z mrtvimi – razen kakšnega prišepetljaja –, pač pa gre v njej za izvabljanje tistih ravni bivanja, med drugim zaznamovanih s travmo, ki se nahajajo v nas.

Miriam Drev ist sicherlich eine vielseitige Künstlerin. Ihr Übersetzungswerk umfasst mehr als hundert Werke klassischer und zeitgenössischer Autoren für Erwachsene und Kinder. Romane. Zuletzt erschien der Roman Vom Tag sind sie, und von der Nacht (2021, Pivec Verlag), der eine echte Rarität in der slowenischen Literaturlandschaft darstellt. Darin schildert die Autorin anhand von Briefen die emotionale Wahrnehmung junger Menschen – vier Jungen und vier Mädchen -, die während des Krieges schwere Entbehrungen erlebten und in der Nachkriegszeit versuchten, sich ein eigenes Leben aufzubauen und auf eigenen Füßen zu stehen. Sie lebte sieben Jahre in Wien. Das Thema der Fremdheit. Gedichtbände. Zuletzt erschien der Gedichtband Das Heilen der Ahnen (Verlagsverein Das Haus der Poesie, Ausgabe Sončnica, 2022). Thematisch knüpft die Sammlung an den Roman Vom Tag sind sie, und von der Nacht an, nur dass die Sammlung konzentrierter und die Gefühle direkter sind. Das Heilen der Ahnen, bei dem es um den Ahnenraum in unserem privaten und nicht minder historischen Gedächtnis geht, ist kein Gespräch mit den Toten – abgesehen von einigem Geflüster -, sondern es geht darum, die u.a. von Traumata geprägten Ebenen des Seins, die in uns wohnen, hervorzulocken.

Gefördert I podprto: URAD VLADE RS ZA SLOVENCE V ZAMEJSTVU IN PO SVETU

Founded by the European Union, Implemented by the Goethe Institut

This work was produced with the financial assistance of the European Union. The views expressed herein can in no way be taken to reflect the official opinion of the European Union.

Schreibe einen Kommentar