Breda Mulec: Vaški godec

Podcast
Generatorji zgodb
  • Generatorji zgodb 12 Breda Mul
    59:37
audio
59:37 Min.
Maja Drolec: Jeben laif
audio
59:45 Min.
Dr. Iztok Simoniti: Vode svobode
audio
59:37 Min.
Tonja Jelen: Od točke nič
audio
59:37 Min.
Klemen Pisk: Mamutova oporoka
audio
59:37 Min.
Gabriela Babnik Ouattara: Za angele, da jim ne bo dolgčas
audio
59:37 Min.
Adriana Kuči: Noč, ko je preplavala reko
audio
59:37 Min.
Miljana Cunta: Nekajkrat smo zašli, zdaj se vračamo
audio
59:37 Min.
Mimi Podkrižnik: Čisti kliše ali ura je trideset
audio
59:37 Min.
Polona Wallas: Zapisano v telesu
audio
59:37 Min.
Irena Svetek: Črni princ

Breda Mulec je gradivo za svoje zgodbe, zbrane pod skupnim naslovom Vaški godec, črpala iz nadškofijskih arhivov, urbarjev, registrov, kronik in druge dokumentacije. Vsaka od desetih „povesti“ tako pripoveduje o mitih, zgodovini, starih poročilih, posebnih ljudeh kakršen je vaški godec, ki ga je družba kljub njegovi zaostalosti v rasti sprejela, in s tem pokazala svojo zrelost. Literarizirano izročilo krajev Dupleka, Vurberga, Ciglenc, Sv. Martina je oplemeniteno s pripovedovalkinimi poantami; pogosto so opisane avstro-ogrske zgodovinske okoliščine kot sta prva svetovna vojna in sarajevski atentat.

Breda Mulec je pravnica, doktorirala je na temo „Kohezijska politika EU in problemi njene implementacije s posebnim poudarkom za Republiko Slovenijo ter države jugovzhodne Evrope“. Svojo poklicno pot je začela v državnem zboru RS, nato je službovala na različnih ministrstvih. V zadnjem času se posveča pisanju „povesti“ z zgodovinsko tematiko in otroški literaturi.

 

Breda Mulec hat für ihre Geschichten, die unter dem gemeinsamen Titel Vaški godec (Dorfmusikant) gesammelt wurden, Material aus Erzdiözesanarchiven, Urbaren, Registern, Chroniken und anderen Dokumenten bezogen. Jede der zehn „Erzählungen“ erzählt von Mythen, Geschichte, alten Berichten, besonderen Menschen wie dem Dorfmusikant, der trotz seiner geistigen Unterentwicklung von der Gesellschaft akzeptiert wurde. Das literarische Erbe von Orten wie Duplek, Vurberg, Ciglenec und Sv. Martin wird durch die Pointen der Erzählerin bereichert; oft werden die österreichisch-ungarischen historischen Umstände wie der Erste Weltkrieg und das Attentat von Sarajevo beschrieben.

Breda Mulec ist Juristin und hat zum Thema „EU-Kohäsionspolitik und Probleme ihrer Umsetzung mit besonderem Schwerpunkt in der Republik Slowenien und den Ländern Südosteuropas“ promoviert. Sie begann ihre berufliche Laufbahn im slowenischen Parlament und arbeitete dann in verschiedenen Ministerien. In letzter Zeit widmet sie sich dem Schreiben von „Erzählungen“ mit historischem Hintergrund und Kinderliteratur.

Gefördert I podprto: URAD VLADE RS ZA SLOVENCE V ZAMEJSTVU IN PO SVETU

Founded by the European Union, Implemented by the Goethe Institut

This work was produced with the financial assistance of the European Union. The views expressed herein can in no way be taken to reflect the official opinion of the European Union.

Schreibe einen Kommentar