Kultura spominjanja

Podcast
Zgodovina za vsak dan
  • Kultura spominjanja
    33:52
audio
51:03 Min.
Povezovanje koroških Slovencev, nekoč in danes
audio
33:03 Min.
Pojem »Windisch« in Vindišarji
audio
29:51 Min.
Asimilacija nagrobnih kamnov
audio
40:02 Min.
Spomini na koroški plebiscit
audio
42:42 Min.
Avstrijske politične stranke in koroški Slovenci
audio
39:18 Min.
Evropski manjšinski kongres med vojnama in Slovenci v njem
audio
37:23 Min.
Dvojezičnost in šola I Zweisprachigkeit und Schule
O pomenu »kulture spominjanja« bo govoril profesor in pobudnik Iniciative v Borovljah na avstrijskem Koroškem dr. Daniel Wutti. Že leta opozarja javnost na spomenike ustanovljene v nemško nacionalnem duhu in meni, da družba do danes ni razvila kritične distance do pomembnih dogodkov v preteklih desetletjih.

Dr. Daniel Wutti, Profesor und Initiator der Initiative in Borovlje I Ferlach in Kärnten, wird über die Bedeutung einer „Erinnerungskultur“ sprechen. Er erinnert seit Jahren an die im deutschen Nationalgeist errichteten Gedenkstätten und ist der Meinung, dass die Gesellschaft keine kritische Distanz zu den wichtigen Ereignissen der vergangenen Jahrzehnte entwickelt hat.

Schreibe einen Kommentar