Pesniški zbirki Skorje in Torzo – Lidija Golc, Karl Vouk in Franci Solina

Podcast
AGORA Obzorja
  • Pesniški zbirki Skorje in Torzo - Lidija Golc, Karl Vouk in Franci Solina
    22:55
audio
31:45 Min.
Umetnost reči “ne” z mirno vestjo I Die Kunst “Nein” zu sagen - mit gutem Gewissen
audio
20:49 Min.
Tonček Urschitz – Spomini
audio
16:19 Min.
Slogled.at - slovensko gledališče na Koroškem
audio
39:37 Min.
Postne in velikonočne šege na Koroškem
audio
31:15 Min.
Spomeniki in kultura spominjanja
audio
32:42 Min.
Po Jakobovih poteh v Španiji in na Portugalskem I Auf den Spuren der Jakobswege in Spanien und Portugal
audio
32:13 Min.
Improvizacijsko gledališče I Improvisationstheater
audio
36:43 Min.
Povej mi zgodbo I Erzähl mir eine Geschichte
audio
24:16 Min.
Lara Vouk na pogovoru Sredi domovine
audio
19:50 Min.
Razpis Naša Slovenija 2024

Spoznajte dve večjezični pesniški zbirki, ki sta plod sodelovanja pesnice Lidije Golc z umetnikoma Francijem Solino in Karlom Voukom. Zbirka Skorje bralko in bralca v šestih jezikih popelje skozi svet pesničinih življenjskih spoznanj in odzivov na občudovano umetnost. Zbirka Torzo pa raziskuje povezavo med poezijo in kiparstvom skozi dialog z deli Francija Soline. Avtorica in oba umetnika bodo v odlomkih pesniškega večera, ki ga je v Slovanski knjižnici v Ljubljani vodila kritičarka in pesnica Petra Koršič, delili svoje poglede na ustvarjanje, medsebojno inspiracijo in prepletanje različnih umetniških jezikov.

Entdecken Sie zwei mehrsprachige Gedichtsammlungen, die aus der Zusammenarbeit der Dichterin Lidija Golc mit den Künstlern Franci Solina und Karl Vouk hervorgegangen sind. Die Sammlung Skorje I Rinden führt die Leserin und den Leser in sechs Sprachen durch die Welt der poetischen Lebenserkenntnisse und Reaktionen auf bewunderte Kunstwerke. Die Sammlung Torzo I Torso wiederum erforscht die Verbindung zwischen Poesie und Bildhauerei durch einen Dialog mit den Werken von Franci Solina. Die Autorin und beide Künstler werden während eines poetischen Abends, der von der Kritikerin und Dichterin Petra Koršič in der Slawischen Bibliothek I Slovanska knjižnica in Ljubljana geleitet wurde, ihre Ansichten über das Schaffen, gegenseitige Inspiration und die Verflechtung verschiedener künstlerischer Sprachen teilen.

Schreibe einen Kommentar