Žepnica o gradu Cmurek I Schloss Obermureck in Buchform

Podcast
AGORA Divan
  • Žepnica o gradu Cmurek
    36:23
audio
16:30 Min.
Skupno doživljanje Bruslja #2
audio
16:23 Min.
Skupno doživljanje Bruslja #1
audio
28:25 Min.
Svetovni dan biotske pestrosti I Welttag der biologischen Vielfalt
audio
26:43 Min.
Dan Rudolfa Maistra I Rudolf-Maister-Tag
audio
31:12 Min.
Leto Rudolfa Maistra I Jahr Rudolf Maisters
audio
23:20 Min.
Most prijateljstva. Most, ki povezuje.
audio
21:04 Min.
Turmbauerkogel bei Eibiswald I Ivnik
audio
14:56 Min.
Sommertraumhafen 2024
audio
26:12 Min.
Tom Veber po rezidenci v Gradcu
audio
24:34 Min.
Urška Klakočar Zupančič - Intervju I Interview

Gradovi burijo domišljijo tako otrok kot odraslih. S svojo bogato zgodovino so pomembni kulturni spomeniki. Grad Cmurek je eden izmed najstarejših ohranjenih gradov na slovenskem. Pred kratkim je dobil svojo knjigo, v kateri je njegova zgodovina popisana na poljudnoznanstveni način in prinaša številna nova spoznanja. Nika Škof je med obiskom gradu pripravila pogovor z arhitektom, umetnostnim zgodovinarjem in priznanim poznavalcem grajske arhitekture, avtorjem knjige, ki jo danes postavljamo v ospredje. Morda dobite odgovor tudi na kakšno vaše vprašanje o zidovih in zgodbah iz gradu Cmurek.

Schlösser regen die Fantasie von Kindern und Erwachsenen gleichermaßen an. Mit ihrer reichen Geschichte sind sie wichtige Kulturdenkmäler. Das Schloss Obermureck ist eines der ältesten erhaltenen Schlösser in Slowenien, dem nun ein eigenes Buch gewidmet wurde. Bei ihrem Besuch vor Ort sprach Nika Škof mit dem Architekten, Kunsthistoriker und renommierten Experten für Burgarchitektur, dem Autor des Buches, das wir heute vorstellen. Vielleicht erhalten auch Sie Antworten auf einige Ihrer Fragen zu den Mauern und Geschichten dieses Schlosses.

Schreibe einen Kommentar