آگاهی در رابطه به وضعیت کنونی، تغییرات و قواعد جدید بعد از گذشت هفت هفته موانع گشت و گذار در اتریش

Podcast
Corona Information Vienna – Farsi Edition
  • Multilingua Radio Show Deutsch Englisch Arabisch Farsi Somali
    06:01
audio
05:18 Min.
شرایط کار در زمان کرونا
audio
05:37 Min.
سفر زیر چطر کرونا
audio
06:04 Min.
کرونا امپل یا چراغ رهنمایی کرونا
audio
05:38 Min.
قوانین سفر و بازگشایی دوباره سرحدات
audio
05:48 Min.
صحت و سلامتی
audio
05:45 Min.
Physical and mental health
audio
05:40 Min.
در رابطه به بازار کار
audio
05:32 Min.
روند آغاز دوباره کودکستان ها یا مهد کودک، مکاتب و دانشگاه ها
audio
08:08 Min.
اخبار دروغ و نادرست نشرشده در مورد کرونا

 حالا چه قوانینی را باید در محلات عامه مراعات کرد، ایا میتوانیم فامیل، دوستان و اقارب خود را به خانه دعوت کنیم، در رابطه به بازگشایی محلات عامه و برنامه ها، کدام محلات دوباره باز اند، در رابطه به اوقات بیکاری و معلومات مهمی که در مورد رستورانت ها باید بدانیم

 

همه موارد فوق را در این برنامه شنونده باشید

 

این برنامه به زبان های آلمانی، انگلیسی، فارسی، عربی و سومالیایی به نشر میرسد

Schreibe einen Kommentar