در رابطه به بازار کار

Podcast
Corona Information Vienna – Farsi Edition
  • Arbeitsrecht und Gesundheit
    05:40
audio
05:18 Min.
شرایط کار در زمان کرونا
audio
05:37 Min.
سفر زیر چطر کرونا
audio
06:04 Min.
کرونا امپل یا چراغ رهنمایی کرونا
audio
05:38 Min.
قوانین سفر و بازگشایی دوباره سرحدات
audio
05:48 Min.
صحت و سلامتی
audio
05:45 Min.
Physical and mental health
audio
05:32 Min.
روند آغاز دوباره کودکستان ها یا مهد کودک، مکاتب و دانشگاه ها
audio
06:01 Min.
آگاهی در رابطه به وضعیت کنونی، تغییرات و قواعد جدید بعد از گذشت هفت هفته موانع گشت و گذار در اتریش
audio
08:08 Min.
اخبار دروغ و نادرست نشرشده در مورد کرونا

 کدام موسسات هنوز هم باز نیستند، چه قوانینی بدلیل وضعیت صحی مهم پنداشته میشوند، چه زمانی وضعیت به حالت عادی اش بر خواهد گشت، در صورت عدم پیروی از قواننین تعیین شده از سوی حکومت، چه مجازاتی را باید انتظار داشت، ایا کارگران بنا به ترس، اجازه خودسرانه عقب نشینی از وظیفه را دارند، کدام گروه از کارمندان، در گروه اسیب پذیران اند و واجد شرایط برای مرخصی نیستند، چه کسی شرایط مرخصی با معاش را دارد و اگر فردی در جریان کار مریض شود، چه باید کرد

همه موارد فوق را در این برنامه شنونده باشید

برنامه آگهی کرونا – ویانا به زبان های آلمانی، انگلیسی، فارسی، عربی و سومالیایی به نشر میرسد

Schreibe einen Kommentar