Das Windische

Podcast
AGORA Obzorja
  • Das Windische - Theodor Domej
    36:00
audio
31:45 Min.
Umetnost reči “ne” z mirno vestjo I Die Kunst “Nein” zu sagen - mit gutem Gewissen
audio
20:49 Min.
Tonček Urschitz – Spomini
audio
16:19 Min.
Slogled.at - slovensko gledališče na Koroškem
audio
39:37 Min.
Postne in velikonočne šege na Koroškem
audio
31:15 Min.
Spomeniki in kultura spominjanja
audio
32:42 Min.
Po Jakobovih poteh v Španiji in na Portugalskem I Auf den Spuren der Jakobswege in Spanien und Portugal
audio
32:13 Min.
Improvizacijsko gledališče I Improvisationstheater
audio
36:43 Min.
Povej mi zgodbo I Erzähl mir eine Geschichte
audio
24:16 Min.
Lara Vouk na pogovoru Sredi domovine
audio
19:50 Min.
Razpis Naša Slovenija 2024

Kaj je „windische Sprache“? Kdaj se je ta pojem prvič pojavil? Kako se je skozi čas vindišarski jezik razvijal in kaj o njem zares vemo? Odgovore nam bo podal zgodovinar in slovenist dr. Teodor Domej, ki se je lotil obravnave te kočljive in občutljive téme. Predavanje je bilo posneto v Tinjah, na seminarju o „Das Windische in Kärnten“.

Was ist die windische Sprache? Seit wann gibt es im Deutschen diesen Begriff? Was wissen wir wirklich über das Windische? Die Antworten hören wir in einem Vortrag (deutschsprachig) des Historikers und Slowenisten Dr. Teodor Domej, der sich dieses heiklen und sensiblen Themas angenommen hat.

Gestaltung I oblikovanje: Sara Pan

Schreibe einen Kommentar