Evropski manjšinski kongres med vojnama in Slovenci v njem

Podcast
Zgodovina za vsak dan
  • TV-100_2366.mp3
    39:18
audio
33:52 Min.
Kultura spominjanja
audio
51:03 Min.
Povezovanje koroških Slovencev, nekoč in danes
audio
33:03 Min.
Pojem »Windisch« in Vindišarji
audio
29:51 Min.
Asimilacija nagrobnih kamnov
audio
40:02 Min.
Spomini na koroški plebiscit
audio
42:42 Min.
Avstrijske politične stranke in koroški Slovenci
audio
37:23 Min.
Dvojezičnost in šola I Zweisprachigkeit und Schule

Danes v oddaji ZGODOVINA ZA VSAK DAN o delovanju evropskega manjšinskega kongresa med obema vojnama in tudi o vlogi Slovencev v njem. Gost je raziskovalec na Inštitutu za narodnostna vprašanja v Ljubljani dr. Danijel Grafenauer,  ki se ukvarja z različnimi etničnimi tematikami, še posebej s koroškimi Slovenci, s katerih je napisal tudi doktorsko dizertacijo. Tudi o tem, zakaj ima do Koroške poseben odnos, je v pogovoru zaupal Bojani Šrajner Hrženjak.

In der heutigen Sendung sprechen wir über die Aktivitäten des Europäischen Minderheitenkongresses in der Zwischenkriegszeit und auch über die Rolle der Slowenen darin. Unser Gast ist Dr. Danijel Grafenauer, Forscher am Institut für ethnische Fragen in Ljubljana, der sich mit verschiedenen ethnischen Themen beschäftigt, insbesondere mit den Kärntner Slowenen, über die er auch seine Doktorarbeit geschrieben hat. Er sprach mit Bojana Šrajner Hrženjak u.a. über seine besondere Beziehung zu Kärnten.

Schreibe einen Kommentar