Avstrijske politične stranke in koroški Slovenci

Podcast
Zgodovina za vsak dan
  • TV-100_2421.mp3
    42:42
audio
33:52 Min.
Kultura spominjanja
audio
51:03 Min.
Povezovanje koroških Slovencev, nekoč in danes
audio
33:03 Min.
Pojem »Windisch« in Vindišarji
audio
29:51 Min.
Asimilacija nagrobnih kamnov
audio
40:02 Min.
Spomini na koroški plebiscit
audio
39:18 Min.
Evropski manjšinski kongres med vojnama in Slovenci v njem
audio
37:23 Min.
Dvojezičnost in šola I Zweisprachigkeit und Schule

Gost nedeljske stalnice, v kateri se posvetimo temi, ki obravnava preteklost koroških Slovencev je dr. Boris Jesih. Politolog in aziskovalec iz Inštituta za narodnostna vprašanja v Ljubljani bo govoril o Avstrijskih političnih strankah in koroških Slovencih. Izvedeli bomo, zakaj obdobje med 1945 in 1955 letom označi za usodno obdobje in tudi o tem, kakšen je bil takrat odnos do manjšinskih organizacij.

Zu Gast in unserem regelmäßigen Sonntagsbeitrag, in dem wir uns mit der Vergangenheit der Kärntner Slowenen beschäftigen, ist Dr. Boris Jesih. Der Politikwissenschaftler und Forscher vom Institut für ethnische Fragen in Ljubljana spricht über die österreichischen politischen Parteien und die Kärntner Slowenen. Wir werden erfahren, warum er die Zeit zwischen 1945 und 1955 als schicksalhafte Zeit bezeichnet und wie die Haltung gegenüber den Minderheitenorganisationen in dieser Zeit war.

Schreibe einen Kommentar