Pojem »Windisch« in Vindišarji

Podcast
Zgodovina za vsak dan
  • ZGODOVINA ZA VSAK DAN #6 Pojem »Windisch« in Vindišarji BSH
    33:03
audio
33:52 Min.
Kultura spominjanja
audio
51:03 Min.
Povezovanje koroških Slovencev, nekoč in danes
audio
29:51 Min.
Asimilacija nagrobnih kamnov
audio
40:02 Min.
Spomini na koroški plebiscit
audio
42:42 Min.
Avstrijske politične stranke in koroški Slovenci
audio
39:18 Min.
Evropski manjšinski kongres med vojnama in Slovenci v njem
audio
37:23 Min.
Dvojezičnost in šola I Zweisprachigkeit und Schule

Danes v oddaji zgodovina za vsak dan o pojmu »Widisch« in o Vindišarjih.  Temo nam bo na pogovorni način razložil slovenski zgodovinar, slavist in narodnostni delavec na avstrijskem Koroškem, dr. Teodor Domej. Prepričan, da se s pojmom „Windisch“ na Koroškem sreča vsak, ki deluje na področju kulture, znanosti ali politike. Gospod Domej bo spomnil tudi na zgodovinske politične ločnice, ki so vplivale na premike pomena »Windisch«, se dotaknil politizacije in stereotipizacije jezikov in razložil posledice identitetne politike, ki je razdelila govorce slovenskega jezika.

Heute in Geschichte für jeden Tag: Der Begriff „Windisch“ und die „Windischen“. Das Thema wird von Dr. Teodor Domej, einem slowenischen Historiker, Slawisten und Wissenschaftler im  österreischischen Kärnten, auf unterhaltsame Weise erläutert. Er ist davon überzeugt dass jeder, der in Kärnten im Bereich der Kultur, der Wissenschaft oder der Politik tätig ist, auf den Begriff „Windisch“ stößt. Herr Domej wird auch an die historischen politischen Spaltungen erinnern, welche die wechselnde Bedeutung des Begriffs „Windisch“ beeinflusst haben, die Politisierung und Stereotypisierung von Sprachen ansprechen sowie die Folgen der Identitätspolitik erläutern, welche die Sprecher der slowenischen Sprache gespalten hat.

Schreibe einen Kommentar