Svetovni dan prostoživečih živalskih in rastlinskih vrst I Weltwildnistag

Podcast
AGORA Divan
  • Prostoživeče živalske in rastlinske vrste
    33:38
audio
16:30 Min.
Skupno doživljanje Bruslja #2
audio
16:23 Min.
Skupno doživljanje Bruslja #1
audio
28:25 Min.
Svetovni dan biotske pestrosti I Welttag der biologischen Vielfalt
audio
26:43 Min.
Dan Rudolfa Maistra I Rudolf-Maister-Tag
audio
31:12 Min.
Leto Rudolfa Maistra I Jahr Rudolf Maisters
audio
23:20 Min.
Most prijateljstva. Most, ki povezuje.
audio
21:04 Min.
Turmbauerkogel bei Eibiswald I Ivnik
audio
14:56 Min.
Sommertraumhafen 2024
audio
26:12 Min.
Tom Veber po rezidenci v Gradcu
audio
24:34 Min.
Urška Klakočar Zupančič - Intervju I Interview

Ali veste, koliko različnih vrst ptic obišče vaš vrt? Krajinska arhitektka in entuziastka na področju ohranjanja dvoživk, Vesna Kitthiya, jih je na svojem naštela več kot petdeset. Kako je zasnovala svoje dvorišče in po katerih principih ga obdeluje, da je privlačna površina za prostoživeče živalske in rastlinske vrste, izveste v današnjem pogovoru, ki ga je pripravila Nika Škof. Vesna pa bo odgovorila tudi na vprašanja o vlogi dvoživk v ekosistemu in posegih v naravno okolje, ki ogrožajo biotsko raznovrstnost.

Wissen Sie, wie viele verschiedene Vogelarten Ihren Garten besuchen? Die Landschaftsarchitektin und Amphibienschützerin Vesna Kitthiya hat in ihrem eigenen Garten mehr als 50 gezählt. Im heutigen Gespräch erfahren Sie, wie sie ihren Garten gestaltet hat und welche Prinzipien sie anwendet, um ihn zu einem attraktiven Lebensraum für Wildtiere zu machen. Vesna beantwortet auch Fragen zur Rolle der Amphibien im Ökosystem und zu Eingriffen in die natürliche Umwelt, die die biologische Vielfalt bedrohen.

Schreibe einen Kommentar