Dvojezičnost in šola I Zweisprachigkeit und Schule

Podcast
Zgodovina za vsak dan
  • Zgodovina za vsak dan #1 Dvojezičnost in šola
    37:23
audio
33:52 Min.
Kultura spominjanja
audio
51:03 Min.
Povezovanje koroških Slovencev, nekoč in danes
audio
33:03 Min.
Pojem »Windisch« in Vindišarji
audio
29:51 Min.
Asimilacija nagrobnih kamnov
audio
40:02 Min.
Spomini na koroški plebiscit
audio
42:42 Min.
Avstrijske politične stranke in koroški Slovenci
audio
39:18 Min.
Evropski manjšinski kongres med vojnama in Slovenci v njem

V petdesetih ih letih je bila slovenščina še zelo prisotna na vasi. Z leti smo se navadili na enojezičnost in slovenščina iz družin izginja. Zanimivo je, da zanimanje za dvojezični pouk na Koroškem raste, znanje slovenščine pa je iz generacije v generacijo slabše. Dolge sence preteklosti v dvojezičnem šolstvu vse do novih pristopov dvojezičnega pouka na Koroškem in o tem, zakaj mora biti dvojezična izobrazba dolgotrajna in neprekinjena komentira Dr. Vladimir Wakounig.

In den 1950er Jahren war die slowenische Sprache am Land noch sehr präsent. Im Laufe der Jahre hat man sich jedoch an die Einsprachigkeit gewöhnt und die slowenische Sprache verschwindet nach und nach aus den Familien. Spannend ist, dass zwar das Interesse an zweisprachiger Erziehung in Kärnten wächst, aber die Kenntnisse des Slowenischen von Generation zu Generation schlechter werden. Die langen Schatten der Vergangenheit in der zweisprachigen Erziehung bis hin zu den neuen Ansätzen der zweisprachigen Erziehung in Kärnten und warum zweisprachige Erziehung dauerhaft und kontinuierlich sein muss, werden von Dr. Vladimir Wakounig kommentiert.

Schreibe einen Kommentar